Els Amics de l’Aire Comprimit han realitzat “una tirada” de Bench Reist en el poliesportiu municipal, l’última programada per al present any.
El vencedor “d’aquest tirada”, a una distància de diana de 25 metres ha sigut Javier Castelló.

;-) esport